Jak obliczyć współczynnik elastyczności

Elastycznością w gospodarce nazywa się procentową zmianę jednego wskaźnika w stosunku do drugiego. Współczynnik elastyczności oblicza się, na przykład, dla charakterystyki zmian zależności między popytem na towary i dochodach konsumentów, między popytem i ceną produktu.

Jak obliczyć współczynnik elastyczności

Instrukcja

1
Oblicz współczynnik elastyczności popytu na dochodu według wzoru: E=(?Q/Q1)/(?I/I1), gdzie: Q – ilość zakupionych towarów;- I – dochód konsumenta.Do obliczenia ustal zmiana popytu konsumentów na ten rodzaj towaru, pod warunkiem, że cena będzie taka sama. Załóżmy, że za miesiąc w sklepie zakupiono telefonów komórkowych na kwotę 200 tys. zł, w przyszłym miesiącu – na 210 tys. zł. Ceny telefonów pozostały bez zmian.
2
Oblicz procentową zmianę wielkości popytu na telefony komórkowe: (210-200)/200*100%=5% – popyt na telefony komórkowe w ciągu miesiąca wzrosła o 5%.
3
Oblicz procent zmiany dochodów nabywców. Dynamikę dochodów ludności, można określić na podstawie danych statystycznych dla danego regionu. Powiedzmy, że za miesiąc średnia płaca ludności zmieniła się z 21 000 p. do 22 000 p. Oblicz procent zmiany wielkości dochodów za okres: (22 000-21 000)/21 000*100%=4,8%, czyli, dochody ludności wzrosły średnio o 4,8%.
4
Oblicz elastyczność popytu na telefony komórkowe według wzoru podanego w punkcie 1. Współczynnik elastyczności popytu na telefony komórkowe w netto będzie równa: F = 5%/4,8% = 1,04. Liczba ta oznacza, że w przypadku zmiany dochodu konsumenta na 1%, popyt na tę kategorię produktu zmieni się na 1,04%.
5
Oblicz współczynnik elastyczności popytu w cenie wg wzoru: E=(?Q/Q1)/(?P/P1), gdzie: Q – ilość zakupionych towarów;- P – cena towaru.Dla przykładu oblicz elastyczność popytu na ceny na telefony komórkowe. Określ zmiany popytu konsumentów na ten rodzaj towaru. Załóżmy, że popyt na nich wzrosła o 5% (pkt 2). Średnia cena jednego sprzedanego telefonu wzrosła z 8 000 8 300 pln.
6
Oblicz procent zmiany średniej ceny na sprzedawane komórkowe: (8 300-8 000)/8 000*100%=3,8%. Zatem średnia cena sprzedanego telefonu w ciągu miesiąca wzrosła o 3,8%.
7
Oblicz elastyczność popytu na telefony komórkowe według wzoru podanego w pkt 5. Współczynnik elastyczności popytu na telefony komórkowe w cenie wynosi: F = 5%/3,8% = 1,32. Liczba ta oznacza, że w przypadku zmiany ceny na telefony komórkowe na 1%, popyt na tę kategorię produktu zmieni się na 1,32%.
Należy zwrócić uwagę
Jeśli obliczony współczynnik elastyczności popytu i kosztów na dany rodzaj towaru mniejsze jednostki, takie produkty są uważane za неэластичными (np. przedmioty pierwszej potrzeby). Jeśli współczynnik elastyczności więcej jednostek, to takie produkty odnoszą się do elastycznym (meble, sprzęt agd).

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.