Jak obliczyć współczynnik dyskontowania

Dyskonto jest ustalenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych w danym momencie czasu. Współczynnik dyskontowania pokazuje, jaką wartość środków pieniężnych otrzymamy z uwzględnieniem czynnika czasu i ryzyka. Za pomocą niego nawracamy przyszłą wartość w wartość w tej chwili.

Jak obliczyć współczynnik dyskontowania

Trzeba

  • -kalkulator;
  • -znajomość zarządzania finansami

Instrukcja

1
Współczynnik dyskontowania bezpośrednio jest związana z czynnikami czasu i dochodów. On jest wskaźnikiem odzwierciedlającym stosunek przyszłych dochodów do ich bieżącej współczesnej kosztów. Współczynnik ten pomaga określić, jaki powinien być procentowy wzrost przychodów, aby uzyskać pożądany wynik w przyszłości. Pozwala prognozować dynamikę przepływów pieniężnych.
2
Ten wskaźnik ekonomiczny stosowane we wszystkich sferach finansowych. Jest on stosowany w celu określenia efektywności ekonomicznej projektu lub działalności danej organizacji. Rozliczenie kosztów inwestycji i kosztów biznes-planów nie obywa się bez tego współczynnika. Dzięki niemu porównać alternatywne opcje określają, który z nich jest tańszy w części zasobów i wykorzystania środków.
3
czas lub liczba okresów, w ciągu którego planuje się uzyskanie dochodów.
4
Stopa dyskontowa – jest to podstawowy składnik współczynnika dyskontowej. Jest to koszt człowiek przyniósł kapitału. Oczekiwana rentowność, przy której inwestor jest gotów zainwestować swoje pieniądze w ten projekt. Stopa dyskontowa zmiennej wartość, na nią mają wpływ liczne czynniki. W każdym oddzielnie omawianym przypadku są różne.
5
Przy obliczaniu jako stawki mogą być stosowane następujące opcje: tempo inflacji, rentowności alternatywnego projektu, koszt kredytu, stopa refinansowania średni ważony koszt kapitału, oczekiwana rentowność projektu, ocena, odsetek od lokat, itp. Stopa dyskonta jest wybierany bezpośrednio przez osobę, która wykonuje obliczenia z definicji zdyskontowanej wartości.
6
Współczynnik dyskontowania jest zawsze mniejsza od 1. Określa ilościową wartość jednej waluty w przyszłości, po spełnieniu warunków obliczania.
Należy zwrócić uwagę
Ważne jest, aby prawidłowo określić stawkę dyskontowej, aby kolejne obliczenia były jak najbardziej dokładne.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.