Jak napisać skargę do prokuratury na komornika

Nie zawsze wyniki pracy organów nadzorujących organizują zwykłych obywateli. Jednak ustawa przewiduje możliwość nie tylko kontrolować przestrzeganie obowiązków przedstawicieli zarządu Służby komorników Sądowych federacji ROSYJSKIEJ, ale i składania skarg na bezczynność urzędu do prokuratury.

Jak napisać skargę do prokuratury na komornika

Trzeba

  • – kopia przyjętego wniosku do Działu komornika
  • – Imię i NAZWISKO adresata wniosku (prokuratora)

Instrukcja

1
Napisz wniosek do prokuratury zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Oświadczenia od osób cywilnych przyjmowane są w oryginalnej postaci. Przedsiębiorstwo sporządza oświadczenie w imieniu generalnego dyrektora lub jego zastępcy w formie drukowanej na papierze firmowym, z oryginalnymi danymi, logo firmy (jeśli jest zatwierdzony). Jako odbiorcy reklamy wprowadź imię i NAZWISKO miejskiego prokuratora lub obwód, w zależności od tego, w jakim sądzie była rozpatrywana sprawa.
2
Opisz w postaci wolnej reklamację, podając możliwie maksymalną ilość informacji: numer orzeczenia, nazwisko odpowiedzialnego komornika, data przyjęcia oświadczenia, informacje o tym, jakie działania zostały podjęte urzędu, i jakie nieprawidłowości zostały wykryte. W tekście oświadczenia link do przepisów, które dają prawo uznać za pracę Służby komornika niezadowalające. Najczęściej do prokuratury wniosku o to urząd jest wydawany z dopiskiem „na bezczynność pracowników”. W tym przypadku, należy jak najpełniej opisać proces komunikowania się z resortem, przepisz wyniki rozmów z pracownikami, opisz reakcję odpowiedzialnego komornika. Zgodnie z obowiązującym prawem, na otrzymane oświadczenie Serwis komorników Sądowych obowiązana jest udzielić odpowiedzi wnioskodawcy w terminie 3-ch miesięcy od daty przyjęcia wniosku. Jeśli odpowiedź na piśmie nie był przez was odebrany, to wprowadź to w oświadczeniu prokuratury.
3
Dołączyć do pakietu dokumentów kopię przyjętego wniosku w urzędzie Służby komornika w federacji ROSYJSKIEJ. Dokument powinien być odpowiednio urządzony, na nim powinna być data przyjęcia przypisany numer i podpis osoby odpowiedzialnej канцелярского działu. Również oświadczenie musi być poparte decyzją sądu, do którego kieruje się urząd.
logo
Article Categories:
Adwokaci i notariusze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *