Jak grać w dwa okna

Większość współczesnych gier nie dają możliwości gry w двухоконном trybie, dlatego też do realizacji tego pragnienia jest konieczne korzystanie z dodatkowego oprogramowania innych firm.

Jak grać w dwa okna

Trzeba

  • – Hide Toolz;
  • – Sandboxie

Instrukcja

1
Pobierz pakiet redystrybucyjny w internecie archiwum specjalistycznych aplikacji Hide Toolz, przeznaczonego dla zapewnienia możliwości gry w двухоконном trybie, i zapisz go w dowolnym wygodnym katalogu.
2
Wyjmij z pobranego archiwum aplikacji Hide Toolz plik wykonywalny HideToolz.exe. Uruchom rozpakowany plik. Uruchom do odkrycia w dwóch oknach grę. Określ gier procesy w głównym oknie HideToolz.
3
Wywołaj menu kontekstowe wybranych procesów kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ukryj. Ta czynność spowoduje ukrywania gier procesów. Wykonać powtórny rozruch podlegających odkrycia w dwóch oknach gry (dla Windows w wersji XP).
4
Pobierz pakiet redystrybucyjny w internecie archiwum specjalistycznych aplikacji Hide Toolz 2.2, przeznaczonego dla zapewnienia możliwości gry w двухоконном trybie, i zapisz go w dowolnym wygodnym katalogu(dla systemu Windows w wersji Vista i 7).
5
Wykonaj operację pobierania folderu HideToolz.2.2.Vista.7 z pobranego archiwum i znajdź w nim plik wykonywalny shut_down_fix_vista_only.reg. Uruchom znaleziony plik, a następnie ponownie uruchom komputer, aby zastosować wybranych zmian.
6
Uruchom do odkrycia w dwóch oknach grę i określ jej procesy w głównym oknie aplikacji Hide Toolz. Wywołaj menu kontekstowe wybranych procesów kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ukryj. Wykonać pomocnicze uruchamianie gry do otwarcia drugiego okna żądanego programu (Dla Windows w wersji Vista i 7).
7
Skorzystaj alternatywnym sposobem uruchamiania wybranej gry w двухоконном trybie świadczonych aplikacją Sandboxie. W tym celu należy zainstalować program i przejdź na kartę „Piaskownica” głównego okna.
8
Wybierz opcję „Utwórz nową piaskownicy” i wprowadź wartość w polu „Nazwa”. Wywołaj menu kontekstowe лончера kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Uruchom w piaskownicy”.
9
Skorzystaj z opcji DefaultBox i autoryzuj wykonywanie operacji na wprowadzenie swojego loginu i hasła w odpowiednich polach okna żądania systemu. Powtórz powyższe kroki i wybierz utworzony wcześniej piaskownicy z dowolną nazwą pliku do uruchomienia drugiego okna wybranej gry.
logo
Kategoria:
Gry komputerowe

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.