Jak załatwić kredyt w swojej firmie

Wiele firm, sprawy finansowe których odbywają się dość pomyślnie, dają swoim pracownikom pożyczek. Aby ubiegać się o kredyt w organizacji, należy kierować się głową nr 42 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ i przedstawić pracodawcy wniosek z prośbą o wydanie pożyczonych funduszy.

Jak załatwić kredyt w swojej firmie

Trzeba

  • – oświadczenie;
  • – umowy;
  • – paszport;
  • – rozkaz;
  • – powiadomienie.

Instrukcja

1
Jeśli planujesz, aby uzyskać kredyt w swojej firmie, należy powiadomić pracodawcę, składając oświadczenie. W oświadczeniu należy podać swoje imię i NAZWISKO, numer działu lub jednostki organizacyjnej, nazwa stanowiska, kwotę kredytu oraz terminy, w ciągu których chcesz wracać wydane pożyczone środki.
2
Wniosek rozpatrzą. Jeśli szef postawił rezolucję „Wydać”, upoważnieni przedstawiciele działu finansowego złożyć z tobą dwustronna umowa pożyczki. Dokument można sporządzić w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron (artykuł nr 808 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ). Przy sporządzaniu umowy musi zaprosić co najmniej dwóch świadków spośród personelu pracującego w firmie. Pod umową podpis upoważnionego przedstawiciela działu finansowego, pan i świadkowie.
3
W samym umowie określa wszystkie warunki, na których ci udzielone pożyczki, kwota, termin zwrotu i oprocentowanie. W niektórych organizacjach pracownikom świadczenia finansowe pożyczki bez odsetek jako stymulujące bonus, ale w przypadku nieterminowego zwrotu, przy warunkowym zwolnieniu, kiedy wszystko jest pożyczone pieniądze nie zwrócone w całości, wszystkie spory są rozstrzygane w sądzie. Sąd kieruje się w Kodeksie Cywilnym i wydaje postanowienie o wypłacie odszkodowania za nienależną refundację, na podstawie stawki refinansowania BANKU centralnego federacji ROSYJSKIEJ w momencie rozpoznania sprawy.
4
Po sporządzeniu i podpisaniu umowy pracodawca wydaje rozkaz w postaci wolnej z dokładnym opisem kwoty kredytu, terminów zwrotu i składa zawiadomienie do księgowości.
5
Utrzymywać pożyczone środki z was będą częściami, produkując potrąceń z wynagrodzenia. Według Kodeksu Cywilnego z was ma prawo do odliczenia nie więcej niż 50% pensji i to tylko w tym przypadku, jeśli nie masz zobowiązań finansowych w alimentów lub tytułu wykonawczego na wypłacie gotówki osobom trzecim.
logo
Article Categories:
Produkty kredytowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *