Jak utworzyć stację

Ktoś marzy o własnym sklepie niezwykłych rzeczy, ktoś – o szkole języków obcych, a ktoś – o stacji radiowej. Stworzyć własną stację radiową całkiem realne, choć proces ten jest bardzo czasochłonny i składa się z wielu etapów. Temu, kto zdecyduje się utworzyć stację, trzeba będzie utworzyć osobę prawną, opracować szczegółowy biznes plan stacji i uzyskać pewne licencje i zezwolenia.

Do budowy stacji radiowej należy opracować własną częstotliwość

Instrukcja

1
Do budowy stacji radiowej oprócz wyszukiwania biura, pracowników, rejestracji osoby prawnej i kampanii reklamowej należy opracować własną częstotliwość i uzyskać pewne licencji. W dokumentach założycielskich osoby prawnej warto wskazać następujące rodzaje działalności: tworzenie radiowych, telewizyjnych i dodatkowych programów, телерадиовещание i nadawanie dodatkowych informacji, handlowy i polityczna reklama, działalność w dziedzinie środków masowego przekazu (MEDIÓW).
2
W Federalnej służbie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie komunikacji i ochrony dziedzictwa kulturowego należy zarejestrować MEDIÓW. W tym celu należy napisać list motywacyjny i wypełnić wniosek, w określonej formie, w którym będzie znajdować się wśród innych, takie informacje, jak:

1. tematyka stacji radiowej.

2. procent planowanej reklamy (nie więcej niż 20%).

3
Dla rozwoju własnej częstotliwości należy przygotować pakiet dokumentów w FGUP „Główny rf centrum”, zawierający, między innymi, list motywacyjny, dane dotyczące skarżącego, dane o osobie prawnej, utworzonej pod stację radiową, informacje na temat korzystania z częstotliwości radiowych, okres, na który potrzebna jest częstotliwość robocza. Do tych dokumentów należy dołączyć formularz nr ID-TV, VHF MISTRZOSTW świata, która заверяется pieczęcią podmiotu i podpisany przez dyrektora. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wniosek FGUP „Główny rf centrum” zawrze z właścicielem stacji radiowej umowę na opracowanie częstotliwości radiowej i po zapłaceniu rachunku rozpocznie pracę na taka opracowanie i uzgodnienie częstotliwości z zainteresowanymi organami państwowymi.
4
Następny etap – uzyskanie licencji Росохранкультуры i Россвязьнадзора. Jeśli strefa emisji twojej częstotliwości radiowej obejmie miejscowości z liczbą 200 000 osób i więcej, to licencję Росохранкультуры trzeba będzie się na podstawie konkursu. Konkurs inicjuje osoba zainteresowana. Aby je otworzyć trzeba będzie złożyć w Росохранкультуру dokumenty zawierające biznes plan stacji radiowej, dokumenty prawnej, koncepcję transmisji.
5
Uzyskać licencję Россвязьнадзора o wiele łatwiejsze: wszystko, co jest wymagane od kandydata licencji – złożyć wniosek, dokumenty prawnej, określić teren, na którym będzie się wiązało usługa komunikacji i termin, w ciągu którego kandydat licencji zamierza prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Aby włączyć radio trzeba uzyskać pozwolenie na korzystanie z częstotliwości radiowych w Россвязьнадзоре.
logo
Article Categories:
Przedsiębiorczość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *