Jak przywrócić punkt przywracania

Błędne czynności podczas pracy na komputerze mogą spowodować jego niestabilne działanie. Aby anulować ich i uniknąć negatywnych skutków, dostępna jest funkcja przywracanie systemu.

Jak przywrócić punkt przywracania

Trzeba

  • -komputer.

Instrukcja

1
Wycofywanie przeznaczony do powrotu stanu systemu operacyjnego do momentu jej normalnej pracy. Jest to możliwe poprzez tworzenie punktów przywracania, które utrwalają stan systemu w pewnym momencie czasu. Punkty te są tworzone automatycznie raz dziennie lub w przypadku wystąpienia niektórych zdarzeń systemowych. Istnieje również możliwość utworzyć je ręcznie. Można to zrealizować w następujący sposób: „Kreator przywracania systemu” > „Tworzenie punktu przywracania” > „Opis punktu kontrolnego” > „Utwórz”.
2
Do ich zapisu będzie nie mniej niż 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Przechowywane są tak długo, dopóki nie zostanie wypełniona przestrzeń, która jest zarezerwowana dla przywracania systemu. W miarę zmniejszania przestrzeni stare punkty są usuwane i zwalniają miejsce nowym.
3
Zaletą tej funkcji jest możliwość odzyskiwania pracującej stanu komputera bez konieczności ponownej instalacji systemu Windows.
4
Uruchomienie tej funkcji można w następujący sposób:— „Menu Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Przywracanie systemu”;— „Start” > „Pomoc i wsparcie” > „Wybierz zadanie” > „Anuluj zmian za pomocą Przywracania systemu”;— „Start” > „Uruchom” > „otwórz” > %SystemRoot%system32
estore
strui.exe
5
Uruchamiając aplikację, w otwartym oknie należy zaznaczyć opcję „Przywróć komputer do wcześniejszego stanu” i kliknąć Dalej. W oknie „Wybór punktu przywracania” wybrać punkt, do którego chcesz przywrócić system. Następnie potwierdź jej wybór i samą procedurę odzyskiwania. Proces uruchamia się.
6
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności, system przeprowadzi ponowne uruchomienie. Pojawi się okno, w którym będzie zawierać informacje o tym, jak doszło do odzyskania. W tym przypadku może być tylko dwie opcje: poszło pomyślnie lub nie stało.
7
Istnieje możliwość anulować ten proces. Do tego jest opcja „Cofnij to przywracanie”.
Należy zwrócić uwagę
Przed użyciem tej funkcji należy zapisać pliki i zamknij wszystkie uruchomione programy. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, takie jak dokumenty,zdjęcia lub wiadomości e-mail. Proces ten może trwać dość długi okres czasu.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.